هورتاب؛ پلتفرم رشد منظم سرمایه

با آموزش و سرمایه گذاری صحیح، دارایی مهارتی و مالی خود را منظم ارتقا دهید.

نماینده مودرکس در ایران

مبدع سبک اختصاصی بات تریدینگ

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

آخرین مقالات وبلاگ هورتاب